Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
 

 
Liên kết website
 
 
 
 
 
CÔNG TY IDICO - UDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ngày đăng tin: 12/5/2021

Vào hồi 8h00 ngày 10/5/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở Công ty ở đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 đã được khai mạc với sự tham dự của 26 cổ đông/563 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 4.368.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Tại Đại hội Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh  năm 2021.

Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty trình bày Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Các tờ trình gồm: Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch 2021, Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. Các Báo cáo và các Tờ trình trên đều được thông qua với tỷ lệ tán hành cao.  

Đại hội cũng đã thảo và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội lần này cũng đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thuý Hường - Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Đắc Mạnh - Thành viên HĐQT, Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên độc lập HĐQT; miễn nhiệm kiểm soát viên đối với Ông Hoàng Văn Hiến và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Danh sách bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Cao Nguyên
  2. Ông Nguyễn Quốc Trí
  3. Ông Nguyễn Văn Thịnh

Danh sách bổ sung Kiểm soát viên:

  1. Bà Trần Thuý Hường.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội 

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!

 

 
Tin cùng danh mục:
Tin tức khác:
   
   
   
   
   
Thông tin khác
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án đầu tư | Bất động sản | Thi công xây dựng | Dịch vụ cung cấp điện | Dịch vụ khác | Tin tức và sự kiện | Tin nội bộ | Đối tác và khách hàng | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai: Khu cng nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lượt truy cập: 3,081,428. Đang online: 6
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251. 3560610 - Email: udico@hcm.vnn.vn
Bản quyền © 2007-2009 IDICO-UDICO. Powered by VIETCOM.