Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
 

 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Công ty IDICO - UDICO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng tin: 29-4-2020

Ngày 29/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty ở đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020 đã được khai mạc với sự tham dự của 47 cổ đông/527 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.008.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

Tại Đại hội Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đưa ra một số chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Giám đốc Trần Văn Phú trình bày Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Các cổ đông đã tham gia thảo luận, và đóng góp ý kiến tại Đại hội. Những ý kiến của cổ đông đã được Giám đốc Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

Đại hội lần này đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

  • Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà) có tên sau:

        Bà Trần Thúy  Hường

        Ông Trần Văn Phú

        Ông Lê Đắc Mạnh

        Ông Võ Tấn Dũng

        Bà Hồ Thị Hải Hà

  • Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) có tên sau:

       Ông Hoàng Văn Hiến

       Ông Bùi Đức Minh

       Bà Nguyễn Thị Hồng

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Tờ trình về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2020, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán. Các Báo cáo và các Tờ trình trên đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!

 
Tin cùng danh mục:
Tin tức khác:
   
   
   
   
   
Thông tin khác
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án đầu tư | Bất động sản | Thi công xây dựng | Dịch vụ cung cấp điện | Dịch vụ khác | Tin tức và sự kiện | Tin nội bộ | Đối tác và khách hàng | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai: Khu cng nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lượt truy cập: 2,226,728. Đang online: 17
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251. 3560610 - Email: udico@hcm.vnn.vn
Bản quyền © 2007-2009 IDICO-UDICO. Powered by VIETCOM.