Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
 

 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 9h ngày 25/04/2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở Công ty tại đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017 đã được khai mạc với sự tham dự của 73 cổ đông/643 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/3/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.927.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tưc năm 2016, Tờ trình về mức chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký hội đồng quản trị năm 2017, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Báo cáo và các Tờ trình trên đều được thông qua với số tỷ lệ tán hành cao.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đâu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. 

* Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016

và kế hoạch SXKD năm 2017

Bà Trần Thúy Hường - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

và kế hoạch năm 2017

 

Hình ảnh toàn thể Đại hội

* Nghị quyết và biên bản Đại hội

 
Tin cùng danh mục:
Tin tức khác:
   
   
   
   
   
Thông tin khác
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án đầu tư | Bất động sản | Thi công xây dựng | Dịch vụ cung cấp điện | Dịch vụ khác | Tin tức và sự kiện | Tin nội bộ | Đối tác và khách hàng | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai: Khu cng nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lượt truy cập: 1,054,012. Đang online: 13
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251. 3560610 - Email: udico@hcm.vnn.vn
Bản quyền © 2007-2009 IDICO-UDICO. Powered by VIETCOM.