Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
 

 
Liên kết website
 
 
 
 
 
CÔNG TY IDICO - UDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày đăng tin: 12/5/2022

       Vào lúc 8h30 ngày 11/5/2022, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty ở đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.   

       Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022 đã được khai mạc với sự tham dự của 20 cổ đông/713 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 6.081.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

      Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư  ăm 2022 - 2026; Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát; Các tờ trình gồm: Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch 2022, Tờ trình về chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022, Tờ trình thông qua Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước, Tờ trình về việc miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai tăng lỷ lệ sở hữu tại Công ty IDICO – UDICO của Tổng Công ty IDICO.  Các Báo cáo và các Tờ trình trên đều được thông qua với tỷ lệ tán hành 100%.  

Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022

      Đại hội lần này cũng đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Phú và bầu bổ sung ông Đặng Việt Dũng là thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội

      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!

 

 
Tin cùng danh mục:
Tin tức khác:
   
   
   
   
   
Thông tin khác
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án đầu tư | Bất động sản | Thi công xây dựng | Dịch vụ cung cấp điện | Dịch vụ khác | Tin tức và sự kiện | Tin nội bộ | Đối tác và khách hàng | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai: Khu cng nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lượt truy cập: 3,081,444. Đang online: 8
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251. 3560610 - Email: udico@hcm.vnn.vn
Bản quyền © 2007-2009 IDICO-UDICO. Powered by VIETCOM.